KALENDARZE WOLNYCH TERMINÓW

 
Cennik:
Ceny dla 1-4 osób za dobę. Za każdą następną osobę dopłata 20,- zł za dobę:

maj, czerwiec, wrzesień lipiec, sierpień Boże Ciało, weekend majowy

140-200 zł

300-350 zł

300-350 zł

Cennik ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do możliwości zmiany cen.
Ceny za weekend poza sezonem 200 zł/doba.
Do ceny należy doliczyć jednorazową opłatę za przygotowanie domku - 50 zł.
W celu rezerwacji pobieramy 30% zaliczki:

Nr konta : 58 1140 2004 0000 3402 3571 7077

Odbiorca: Jolanta Michnowicz, ul.Uranowa 4, 80-041 Gdańsk
Bardzo proszę w tytułach przelewów wpisywać imię i nazwisko osoby, na którą była rezerwacja.
Prosimy też o zapoznanie się z regulaminem (poniżej).

 

Dodatkowe dane do przelewów zagranicznych
SWIFT CODE: BREXPLPWMUL
Nr konta : PL581140200400003402357170
nazwa i adres banku: BRE BANK SA-mBank, al.Mickiewicza 10, 90-050 ŁODZ


Kontakt z nami:
tel. +48 609 244 525 (Jola)

mы говорим по-русски, we speak English.
e-mail: jola@napisz.pl

 

REGULAMIN POBYTU:
1. Doba noclegowa trwa od godziny 15.00 do godziny 12.00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach (o ile jest to możliwe) jest możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu / wyjazdu.
2. Na dzień przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny (+48 609 244 525 ) bądź e-mailowy ( jola@napisz.pl ). Na około godzinę przed przybyciem na miejsce wymagamy potwierdzenia telefonicznego, celem umówienia się na odbiór kluczy.
3. Przedłużenie pobytu jest możliwe wówczas gdy domek jest wolny na minimum 24 godziny przed zakończeniem rezerwacji.
4. Zaliczka za pobyt wynosi 30% wartości całego pobytu – wpłata na konto po ustaleniu rezerwacji telefonicznej lub e-mailem. Pozostała część kwoty za pobyt pobierana jest podczas przekazywania kluczy.
5. W przypadku dokonywania rezerwacji "z dnia na dzień" lub na bieżąco, całość kwoty za pobyt pobierana jest podczas przekazywania kluczy.
6. W przypadku braku wpłaty zaliczki w terminie ustalonym rezerwacja zostaje anulowana.
7. W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed przyjazdem z wcześniejszej rezerwacji nie dokonujemy zwrotów zaliczek.
8. Dokonanie rezerwacji odbywa się telefonicznie, bądź e-mailowo i jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu Pobytu.
9. Rezerwacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby rezerwującej, ilość osób, datę pobytu, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
10. Po zaksięgowaniu wpłaty na adres e-mail lub SMS-em zostanie wysłane na życzenie potwierdzenie rezerwacji.
11. W przypadku przekroczenia ilości osób, na którą została złożona wcześniej rezerwacja i niepoinformowania o tym fakcie, Właściciel ma prawo do usunięcia z domku wszystkich Gości oraz anulowania rezerwacji.
12. Goście odwiedzający Klientów Domku, zobowiązani są opuścić domek do godziny 22.00. W przeciwieństwie Gość zostaje potraktowany jako Klient i jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za pobyt. W przypadku niezgłoszenia dodatkowych osób przebywających w domku po godzinie 22.00 istnieje możliwość anulowania pobytu ze skutkiem natychmiastowym.
13. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela o ewentualnych uszkodzeniach i brakach w zastanym obiekcie oraz szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość szkód oraz koszty związane z ich usunięciem pokrywa Klient.
14. Na terenie domku obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Na terenie posesji obowiązuje bezwzględny zakaz palenia ogniska oraz puszczania muzyki.
15. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna od 22:00 do 8:00,.
16. Gości przyjmujemy do 20.00, za wydanie kluczy po 20.00 pobieramy dodatkową opłatę
17. Rachunki za pobyt są wystawiane  w przypadku poinformowania w dniu przyjazdu o chęci otrzymania rachunku. Na rachunku jest zawsze data pobytu.
18. Prawem właściwym dla sporów między właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela obiektu.